Dịch Vụ Làm CV

Icon After Title Sugar Cuisine

  Loại CV Mong Muốn

  Họ & Tên

  Địa Chỉ

  Số điện thoại liên hệ

  Email

  Vị trí mong muốn

  Ngành nghề mong muốn

  Tóm tắt cá nhân

  Giới thiệu những điểm mạnh nhất của bạn, giải thích lý do tại sao bạn cảm thấy bạn là ứng viên tốt nhất cho công việc và viết 1 đoạn ngắn thể hiện sự nhiệt tình của bạn cho vị trí này

  Lĩnh vực chuyên môn

  Sử dụng hai hoặc ba từ khóa cụ thể trong ngành để mô tả những kỹ năng mà bạn cảm thấy nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở ứng viên. Ví dụ: Kiểm soát ngân sách, Thực thi quy định nghiêm túc.

  Kinh nghiệm làm việc

  Mô tả kinh nghiệm công việc của bạn một cách thú vị bằng cách sử dụng các cụm từ cụ thể trong ngành, từ năng động và phù hợp với công việc bạn đang ứng tuyển. Tập trung vào việc đưa ra các ví dụ tích cực và thành công về những gì bạn đã làm hoặc đạt được.

  Kỹ năng chuyên ngành

  Tập trung vào giới thiệu những kỹ năng, năng lực và kiến thức kỹ thuật mà nhà tuyển dụng đã yêu cầu trong quảng cáo công việc của họ. ( Ví dụ : Có khả năng say mê và phát triển đội ngũ nhân viên.
  Khả năng kết nối và liên lạc với khách hàng ở mọi cấp độ.
  Có khả năng đi công tác ở trong và ngoài nước, sử dụng sáng kiến và làm việc độc lập.)

  Kỹ năng cá nhân

  Sử dụng các từ mang tính mô tả để thể hiện phẩm chất, thuộc tính và đặc điểm cá nhân mạnh nhất của bạn. ( Ví dụ: Có khả năng suy nghĩ, đưa ra quyết định nhanh chóng. )

  Trình độ học vấn

  Cung cấp chi tiết về trình độ học vấn của bạn.

  Sở thích

  Tập trung vào những sở thích, thể thao và các hoạt động thể hiện bạn là người độc đáo, tích cực và một người chơi nhóm.

  Người giới thiệu

  Lời khuyên của chúng tôi là chỉ cần có một câu nói rằng tài liệu tham khảo của bạn sẽ được "Có sẵn theo yêu cầu". Tuy nhiên, nếu bạn muốn liệt kê các người giới thiệu của mình, thì chỉ nên cung cấp chi tiết về những cá nhân được lựa chọn cẩn thận, những người sẽ nói những lời khen về bạn và xác nhận thư giới thiệu của bạn.