Asian Restaurant

Icon After Title Sugar Cuisine
project-icon
Dự Án

Nhà Hàng Á Châu Fushion

style-icon
Phong Cách

Find Dining

Nhà Hàng châu Á fusion – Thái , Nhật , Việt , Trung.

owner-icon
Chủ Đầu Tư

Mr Jean Jean

location-icon
Vị Trí

Casablanca _ Morocco

money-icon
Tổng Chi Phí

115.000.000.000 VNĐ

Related projects

Asian Restaurant

Icon After Title Sugar Cuisine
project-icon
Dự Án

Nhà Hàng Á Châu Fushion

style-icon
Phong Cách

Find Dining

Nhà Hàng châu Á fusion – Thái , Nhật , Việt , Trung.

owner-icon
Chủ Đầu Tư

Mr Jean Jean

location-icon
Vị Trí

Casablanca _ Morocco

money-icon
Tổng Chi Phí

115.000.000.000 VNĐ