Tratoria Italian

Icon After Title Sugar Cuisine
project-icon
Dự Án

Latroria Italian Restaurant

style-icon
Phong Cách

Ý

Nhà hàng find dining Italian. Phong cách Ý cổ điển, không gian sân vườn, hồ bơi

owner-icon
Chủ Đầu Tư

Mr.Hasam

location-icon
Vị Trí

Marrakech - Morocco

money-icon
Tổng Chi Phí

40.000.000.000 VNĐ

Related projects

Tratoria Italian

Icon After Title Sugar Cuisine
project-icon
Dự Án

Latroria Italian Restaurant

style-icon
Phong Cách

Ý

Nhà hàng find dining Italian. Phong cách Ý cổ điển, không gian sân vườn, hồ bơi

owner-icon
Chủ Đầu Tư

Mr.Hasam

location-icon
Vị Trí

Marrakech - Morocco

money-icon
Tổng Chi Phí

40.000.000.000 VNĐ