Tiêu đề tên dự án

Icon After Title Sugar Cuisine
project-icon
Dự Án

Loại dự án

style-icon
Phong Cách

Nước

Giới thiệu

owner-icon
Chủ Đầu Tư

Khách Hàng

location-icon
Vị Trí

Vị Trí

money-icon
Tổng Chi Phí

Kinh phí 2.000.000.000 VNĐ